2020-04-21

Misainformation om Corona/ Covid-19.

2018-12-12

Publicerad artikel i Nordic Social Work Research

2018-08-23

Nominering av SJÄLVKLART

2016-08-19

Vi välkomnar Åsa som ny VD i Misa AB

2015-05-15

Landshövdingen i Skåne besöker Misa Lund.

2015-05-13

Kraftkälla föreläser om Self-Advocacy på EUSE - konferensen i Lissabon 27-29 Maj.

2014-11-06

Upptäck fördelarna med mångfald och inkludering på konferensen ”Mångfald & Företagande”.

2014-09-25

Nytt projekt integrerar arbetsmarknadsinsatser och psykiatriska insatser

2014-05-20

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet.

1