Publicerad artikel i Nordic Social Work Research

2018-12-12 • Funktionsnedsättning

Pressmeddelande 11 dec 2018

Vad beror det på att unga från gymnasiesärskolan inte har en sysselsättning?

Misas mångåriga bidrag till handikappforskning har resulterat i ännu en publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Nordic Social Work Research. Artikeln är en studie av Renée Luthra vilken är den första som i stor skala undersöker gruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som efter gymnasiesärskolan inte har någon form av sysselsättning, vilket i sig gör studien unik. Läs mer....