Landshövdingen i Skåne besöker Misa Lund.

2015-05-15 • Pressmeddelande

5871 thumb
Måndagen den 18 maj besöker Margareta Pålsson landshövding i Skåne län Misas enhet i Lund. Landshövdingen får ta del av Misas verksamhet och arbetsätt och se vad Misa Lund kan göra för att stödja personer med funktionsnedsättning ut i arbetslivet. Landshövdingen får träffa och lyssna till en person som fått stöd ut i anställning av Misa. Ett studiebesök hos en av de arbetsgivare som Misa samarbetar med ingår under dagen. För mer information kontakta: Patrik Andersson, enhetschef Misa Lund mobilnr: 0707- 788205 email: [email protected]