Misainformation om Corona/ Covid-19.

2020-04-21 • Pressmeddelande

21 april-2020
FRÅGOR OCH SVAR KRING CORONA – STOCKHOLM STAD! Här nedan har vi samlat frågor och svar från Stockholm stad som riktar sig till dig som är deltagare på daglig verksamhet. Informationen grundar sig på rådande situation med anledning av coronavirus/ covid-19. Vi uppdaterar informationen löpande utifrån Stockholms stad senaste information. Frågor & svar kring corona:
 • Vem informerar den enskilde? Handläggaren på ansvarig stadsdelsförvaltning tar kontakt med den enskilde.
 • Vi har deltagare från flera kommuner, får deras deltagare komma till verksamheten? I privat regi: Ja, Beslutet berör endast verkställighet för deltagare från Stockholms stad. I kommunal regi eller entreprenad: Nej, Beslut berör samtliga deltagare oavsett hemkommun.
 • Vad avses med att bedriva verksamhet på distans? Det kan vara genom vilken digital form som helst eller per telefon.
 • Är det ok att träffa deltagare utomhus, individuellt?Verksamhet utomhus är okej under förutsättning att man ombesörjer avstånd mellan individer och endast ses i mindre grupp. Notera dock att om resan till verksamheten sker med allmänna kommunikationsmedel kan detta innebära en risk och hänsyn ska tas till de allmänna rekommendationerna. En individuell bedömning får göras i varje enskilt fall. Detta hindrar inte att man ses utomhus i området där den enskilde bor.
 • Vi har bara en eller enstaka deltagare i verksamheten, är det ok att den enskilde kommer till verksamheten då? Ja, notera dock att om resan till verksamheten sker med allmänna kommunikationsmedel innebär detta en risk och är ej i enlighet med beslutets intention, en individuell bedömning får dock göras i varje enskilt fall. Även i verksamhetens lokaler gäller principen om avstånd om fler än en deltagare är på plats.
 • Gäller beslutet även personer som inte bor på ett boende? Ja
 • Kan den enskilde fortfarande vara på sin praktikplats? Deltagare som har en praktikplats, som alltså inte utförs i lokalen för daglig verksamhet, kan fortsätta. Dock ska justeringar och anpassningar ske i enlighet med allmänna rekommendationer från ansvariga myndigheter under rådande läge. Notera dock att om resan till verksamheten sker med allmänna kommunikationsmedel kan detta innebära en risk och hänsyn ska tas till de allmänna rekommendationerna. En individuell bedömning får göras i varje enskilt fall.
 • Gäller beslutet endast dagliga verksamheter som ligger i Stockholms stad eller i regionen? Beslutet gäller enskilda som har beslut om daglig verksamhet från Stockholms stad oavsett var verksamheten är placerad geografiskt.
 • Kan personal från den dagliga verksamheten besöka den enskilde i hemmet eller på boendet? Besök i hemmet eller på boende behöver föregås av en dialog med den enskilde och planering med boendet. Med fördel sker träffar utomhus.
 • Vad händer med habiliteringsersättningen? Den enskilde erhåller fortsatt habiliteringsersättning. Utföraren ansvarar för att rapportera närvaro, hur finns beskrivet i underlaget ”Hantering vid stängning av daglig verksamhet”.
*Källa Stockholms stads information till leverantörer 2020-04-24

6 april - 2020

Så här förhåller sig Misa till Corona och covid 19.

I samband med utvecklingen av Corona-viruset /Covid-19 har vi inom Misa startat en Krisledningsgrupp. Gruppen följer dagligen utvecklingen av Corona-viruset för att kunna fånga upp frågor som uppkommer och snabbt kunna gå ut med information, rekommendationer och riktlinjer till Misas verksamheter och deltagare. Vi fångar även upp frågeställningar, förslag och önskemål som väcks i våra verksamheter hos deltagare och personal. Om du som deltagare har en tanke eller en synpunkt välkomnar vi dig att ta det med din arbetskonsulent eller enhetschef på den enhet du tillhör. Inom Misa har vi dessutom en Arbetsmiljökommitté (AMK) som består av skyddsombud från alla våra enheter. Tillsammans har AMK och Krisledningsgruppen veckovisa möten för att lyfta frågor kring Corona-viruset och hur det kan påverka deltagare och personal. Syftet med våra riktlinjer och rekommendationer är att förebygga risken att anställda och deltagare i Misas verksamhet blir infekterade och för smitta vidare. Misas rekommendationer och riktlinjer tar i första hand sin utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens information. Vi tar även råd från vår arbetsgivarorganisation (Almega) och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av smitta, liksom UD:s reserekommendationer. Misas verksamheter anses av samhället ha en samhällsbärande funktion. Det är därför viktigt att Misa håller sin verksamhet igång. För att minska risken för smitta inom Misa anpassar vi löpande våra verksamheter och hur vi ger stöd. Exempel på hur vi gör detta är:
 • Misa kan erbjuda dig digitala möten om du inte kan eller vill komma till vårt kontor.
 • Misa har ökat mängden aktiviteter som hålls utomhus och även ställt om aktiviteter som tidigare varit inomhus till utomhus.
 • Vi håller avståndet till varandra och är noga med handhygien.
 • Misa fortsätter med viss gruppverksamhet inomhus. För att utvärdera riskerna kring inomhusverksamheten har Misa gjort riskanalyser.
Vi rekommenderar såväl deltagare som anställda att, om det är möjligt, flytta sin arbetstid till tider då det inte är rusningstrafik i kollektivtrafiken. Allt för att minska risk för smittspridning. Vill du veta mer eller komma med synpunkter, kontakta din arbetskonsulent eller enhetschefen på den enhet du tillhör, eller maila till [email protected] Misas Krisledningsgrupp
12 mars- 2020

Åtgärder för att förhindra smittspridning av Coronaviruset Covid 19!

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.Händer som tvättasMisa följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset (Covid-19) och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Utrikesdepartementets reserekommendationer. Vid besök på en Misa-enhet är en av de viktigaste åtgärderna att hålla god handhygien. Vid sjukdom eller misstanke om sjukdom ska du som besökare stanna hemma. Misa har möjlighet till digitala mötesformer eller telefonmöten om du som deltagare är orolig och inte vill ta dig till enheten. Misa kommer att göra mer om det skulle krävas och informerar löpande om detta via våra digitala medier.