2018-12-11

Vad beror det på att unga från gymnasiesärskolan inte har en sysselsättning?

Misas mångåriga bidrag till handikappforskning har resulterat i ännu en publicerad artikel i den...

2018-09-07

Uppsägning av ca 50 medarbetare inom Misa AB.

Solna, Sverige den 7 september 2018, Misa AB säger upp cirka 50 medarbetare, främst i...

2018-03-12

Livet efter särskolan

Misa har sedan 2011 delfinansierat forskningsstudier med fokus på vad som händer elever efter...

2018-01-30

Misa vinner 1,7 miljoner i innovationstävling.

Misa är en av de stolta vinnare av Post- och telestyrelsen innovationstävling "En arbetsmarknad...

2018-01-29

SJÄLVKLART - Redo för att tävla!

Misas bok SJÄLVKLART är nu antagen i två tävlingar: Svensk bokkonst samt Publishingpriseet. Boken...

2017-11-07

Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

I den nya boken SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten berättar sex personer...

2017-06-28

Samarbetet med Psykiatrin har gett goda resultat

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för...

2017-06-07

Rustaprojektet

Under åren 2014 till 2017 erbjöds 20 studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett utökat...

2017-05-30

Forskning som gör skillnad

Att bidra till forskning som på olika sätt synliggör livssituationen för personer med...

2017-05-04

Göran Tingström föreläser på LSS-dagen

Göran föreläser på LSS-dagen i Götborg som anordnas av Compro och LSS-guiden.Hans föreläsning...

2017-04-26

Inbjudan till temadag om Rustaprojektet

Det 3-åriga RUSTA-projektet börjar lida mot sitt slut och den 22 maj hålls en temadag på KTH...

2017-04-24

Nationell jobbskuggningsvecka v19

Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad! Låt en person med funktionsvariation,...
12Icon