Uppsägning av ca 50 medarbetare inom Misa AB.

2018-09-07 • Funktionsnedsättning

Solna, Sverige den 7 september 2018, Misa AB säger upp cirka 50 medarbetare, främst i Stockholmstrakten. Vårt uppdrag till Arbetsförmedlingen (INAB – Introduktion till arbete) upphör i samband med årsskiftet 2018.

Vårt uppdrag till Arbetsförmedlingen (INAB – Introduktion till arbete) upphör i samband med årsskiftet 2018.

Det är ytterst beklagligt att vi måste säga upp så många kloka och skickliga medarbetare.För närvarande finns inget liknande uppdrag till arbetsförmedlingen där vi i Misa kan arbeta med att ge ett personligt och kvalitativt stöd”, säger Misas VD Åsa Goop.

Hon fortsätter, ”Behovet av kvalificerat stöd riktat till personer som har svårt att på egen hand ta sig till arbetslivet kvarstår och är en stor samhällsutmaning och vi hoppas att vi på sikt är en aktör som kan fortsätta bidra.”

För mer information

Åsa Goop, vd
[email protected]

073 - 509 85 58

Lennart Jönsson, grundare och styrelseordförande
[email protected]

070 - 852 99 88