Nationell jobbskuggningsvecka v19

2017-04-24 • Funktionsnedsättning

Ifywglitimz1qfcveddg
Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad! Låt en person med funktionsvariation, arbetshinder eller som på annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ”skugga dig på jobbet”.

Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad!
Låt en person med funktionsvariation, arbetshinder eller som på annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ”skugga dig på jobbet” och på så sätt få inblick och nya erfarenheter om hur det kan fungera på en arbetsplats.

Som arbetsgivare förbinder ni er bara till att öppna en del av din arbetsplats för att ta emot en person som under en del av dagen får följa med en medarbetare i sitt dagliga arbete. En möjlighet för dig som arbetsgivare att bidra socialt och stärka ert CSR-arbete.

Initiativtagare till jobbskuggningsveckan är Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE).
Misa är medlem i SFSE och är en av aktörerna som hjälper till att matcha personer med arbetsplatser på de orter där Misa är verksam.
Jobbskuggningsveckan pågår under vecka 19 ( 8-12 maj) över hela Sverige.
Är du arbetsgivare intresserad av att låta en person "skugga dig på jobbet" maila till [email protected].

För mer information om eventet #jobbskuggningsvecka2017 kontakta;
Andreas Nyhlén, enhetschef Misa Döbelnsgatan samt styrelseledamot i SFSE
[email protected] alternativt mobil 073-6001479