Göran Tingström föreläser på LSS-dagen

2017-05-04 • Funktionsnedsättning

Hxboefnm33s7aqf1ol7c
Göran föreläser på LSS-dagen i Götborg som anordnas av Compro och LSS-guiden.Hans föreläsning handlar om egna erfarenheter gällande bemötandet från särgymnasiet ut mot arbetsmarknaden, om stödets betydelse på en arbetsplats, om vikten att våga förverkliga sina drömmar och hur viktigt det är att det finns en balans i vardagen.

"Görans resa från särskola och arbetsliv till att bo i egen lägenhet med stöd"

Göran har sedan födseln Noonans syndrom och utifrån sin diagnos har han svårigheter som dyslexi, hörselnedsättning och behov av stöd i vissa inlärningsmoment. Hans föreläsning handlar om egna erfarenheter gällande bemötandet från särgymnasiet ut mot arbetsmarknaden, om stödets betydelse på en arbetsplats, om vikten att våga förverkliga sina drömmar och hur viktigt det är att det finns en balans i vardagen. Görans grundinställning är att alla ska ha möjlighet till att göra en yrkeskarriär oavsett svårigheter.

Göran arbetar sedan några år tillbaka på Misa Kompetens som föreläsare och kursledare för mindre grupper.

För mer information kontakta:

[email protected]