Misa vinner 1,7 miljoner i innovationstävling.

2018-01-30 • Funktionsnedsättning

Xcuj7vbexrarskgzd8zw
Misa är en av de stolta vinnare av Post- och telestyrelsen innovationstävling "En arbetsmarknad för alla" som arrangerats i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi är en av 24 vinnare och vår innovationsidé är en webbapp som ska leda till en snabbare och enklare matchning för arbetssökande att hitta sitt yrkesområde .

Misa är en av de stolta vinnare av Post- och telestyrelsen innovationstävling "En arbetsmarknad för alla" som arrangerats i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vår innovationsidé är en webb-app som gör det enkelt och lekfullt för arbetssökande att hitta sina styrkor och matcha dem med yrken.

Appen kommer att utvecklas tillsammans med Axesslab,VardagsTaktik, Begripsam samt Left is Right .

Syftet med appen är att underlätta för arbetssökande att hitta sina styrkor och se vilka möjliga yrken som passar just dem. Målet är att fler ska kunna hitta ett passande arbete.

Målgruppen för appen är främst personer med kognitiva funktionsvariationer eller personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden så som unga och nyanlända som har svårare att få och behålla ett arbete.

Den kommer även kunna användas av studie- och yrkesvägledare, arbetskonsulenter och andra professionella som genom appen ska kunna coacha klienter och effektivisera sitt arbete.

Projektet kommer att pågå under tolv månader och finansieras med medel från Post- och telestyrelsen.

För mer information om projektet kontakta:

Sara Sadarangani, Misa AB, 08 - 580 834 95 eller [email protected]
Camilla Gabrielli, Misa AB, 08 - 584 106 45 eller [email protected]