Forskning som gör skillnad

2017-05-30 • Funktionsnedsättning

Fnzkc7zwkx09ncficbbv
Att bidra till forskning som på olika sätt synliggör livssituationen för personer med funktionsnedsättning är viktigt för att få till stånd en politik som leder till verklig inkludering av personer med funktionsvariationer. Misa är stolt över att Jessica Arvidssons forskningsresultat har gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Att bidra till forskning som på olika sätt synliggör livssituationen för personer med funktionsnedsättning är viktigt för att få till stånd en politik som leder till verklig inkludering av personer med funktionsvariationer. Misa är stolt över att Jessica Arvidssons forskningsresultat har gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Att bidra ekonomiskt till forskning som på olika sätt synliggör livssituationen för personer med funktionsnedsättning är viktigt för Misa. Vi tror att ökad kunskap om livsvillkoren för funktionsnedsatta leder till en bättre politik för att personer med funktionsvariationer som behöver stöd för kunna leva som andra. Vi är därför både stolta och glada över att Jessica Arvidssons forskningsresultat (Sysselsättning och social rättvisa, En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, 2016) gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (Prop. 2016/17:188, s. 48). Arvidssons kartläggning har visat att häpnadsväckande 24 procent varken arbetade, studerade eller har daglig verksamhet. Misa bidrar nu till René Luthras vid Halmstads högskolas fördjupade studie (Being elsewhere) om just dessa 24 procent som varken befinner sig i arbete, studier eller daglig verksamhet.

Läs mer här:
Länk till propositionen.
Länk till Arvidssons avhandling.
Länk till Luthras "Being elsewhere"

För mer information kontakta:
Malin Bergmark, Misa AB
[email protected]