Samarbetet med Psykiatrin har gett goda resultat

2017-06-28 • Funktionsnedsättning

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för nyetablerade psykoser (tidigare Midhagen) inom Norra Stockholms Psykiatri. Syftet med projektet har varit att genom tidig kontakt och samarbete stödja klienter till sysselsättning under sin återhämtningsfas genom att använda metoden och insatsen Individual Placement and Support (IPS).

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för nyetablerade psykoser (tidigare Midhagen) inom Norra Stockholms Psykiatri. Syftet med projektet har varit att genom tidig kontakt och samarbete stödja klienter till sysselsättning under sin återhämtningsfas genom att använda metoden och insatsen Individual Placement and Support (IPS). Samarbetet har bland annat inneburit att Misa haft en arbetskonsulent på mottagningen som har jobbat tillsammans med patienterna och vårdteamen.

Forskarna Ulrika Bejerholm och Helene Hillborg, vid Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), har följt och utvärderat projektets genomförande och resultat. Utvärderingen visar att implementering av IPS i ett vårdteam för nyinsjuknade med psykos var en process som uppskattades av personal såväl som av deltagare. Utvärderarna rekommenderar att IPS i större utsträckning implementeras i svensk psykiatri.

”Att stärka patienters förutsättningar till aktiviteter, roller och miljöer de vill utvecklas i borde vara centralt för framtidens psykiatri. I det finns en vinst för deltagarna, psykiatrin och samhället i stort.”

Forskarnas slutsatser
Vi såg också hur samarbetet mellan Misa och Midhagen utvecklades från att vara två ganska disparata organisationer med olika arbetskulturer till att bli ett team som snabbt kunde lösa och stödja enskilda individers utmaningar med styrkan av respektive organisations specialistkunskap, berättar Lennart Jönsson.

Här kan du ta del av hela rapporten

För mer information, kontakta:
Malin Bergmark, Marknad och affärsutvecklingschef, Misa AB
[email protected]