Kalendarium Hösten-2014

2014-09-24 • Föreläsningar/seminarium

Under hösten är det många aktiviteter och här kan du se de mässo/konferenser som vi deltar i som utställare eller föreläsare. 25 September Psyk(O)hälsaVäst i Göteborg Psykisk (O)Hälsa VÄST är konferensen som samlar ledande expertis inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag. Arr: Expomedia 30 September HVB/LSS-dagen i Göteborg HVB/LSS-Dagen är för dig som är verksam inom socialtjänsten, Kriminalvården eller motsvarande! Arr: Compro 1-3 Oktober Socialchefsdagarna i Göteborg Är en rikskonferens för Socialchefer. Årets tema är " Ledare i nöd och lust" Arr: Föreningen Socialcheferna 6-7 Oktober Sigys koferens Bygga Broar i Malmö En konferens för personal inom särskolan. Misa personal föreläser om "Från Skola till arbetsliv"- Så här kan vi underlätta för gymnasiesärelever att nå arbetslivet. Arr: Sigys 21 Oktober Autism och Aspergerförbundets rikskonferens i Helsingborg "Hemmasittare" en konferens som ger förståelse och verktyg för en fungerande skolgång. Arr: Autism och Aspergerförbundet 22 Oktober B2B i Stockholm En utställning för blandade branscher. Mässan erbjuder företag, företags- och näringslivsrepresentanter m.fl. att på ett trevligt sätt mötas för att nätverka, knyta nya affärskontakter och lyssna på intressanta föredrag. Arr: Xontraktor 23 Oktober Hela vägeni Uppsala Inspiration och information för dig som behöver särskola, LSS-insatser, arbete och sysselsättning med stöd. Arr: Uppsala kommun 10 November Mångfald och Företagande 2014 i Stockholm En mötesplats för näringsliv, politiker och personer med funktionsnedsättning. Låt dig inspireras av intressanta föreläsare och arbetsgivare med framgångsrikt mångfaldsarbete. Arr: Misa, Myrorna och Riksförbundet Attention 26-27 November Individanpassad daglig verksamhet i Stockholm Utveckla din dagliga verksamhet utifrån befintliga resurser. Misa personal och deltagare föreläser om -"Så skapar du ett lyckat samarbete mellan arbetskonsulent och deltagare" Arr: Conductive 27 November Psyk(O)hälsaSyd i Malmö Psykisk (O) Hälsa SYD är mötesplatsen för alla som har ett yrkesmässigt intresse av att bidra till en starkare psykisk hälsa för dem som har drabbats av psykisk ohälsa! Arr: Expomedia