Arbetskonsulenter från Misa föreläser på EUSE:s konferens i Irland.

2013-06-10 • Nyheter

753 thumb
Representanter från Misa är inbjudna att föreläsa på EUSE:s (The European Union of Supported Employment) konferens den 11- 13 juni i Dublin. Ämnet är webcoaching och föreläser gör Emma Nilsson och Stefan Lodestad. Bakgrunden är ett projekt som genomförts under året där man testat att implementera schemalagda chattar som ett komplement till fysiska möten i verksamheten. Syftet är att presentera erfarenheter och tankar från projektet, samt upplevelser av möjligheterna att implementera webcoaching i Supported Employment-inriktade verksamheter överlag.