Misa Liljeholmen får besök av Socialutskottet och Arbetsmarknadsutskottet!

2013-03-11 • Nyheter

Politiker från Socialutskottet samt Arbetsmarknadsutskottet kommer på studiebesök till Misa Liljeholmen den 12 Mars 2012. Syftet med besöket är att få en konkret bild av hur personer med förvärvad hjärnskada kan och vill komma tillbaka till arbete på öppna arbetsmarknaden. Besöket syftar även till att belysa de svårigheter som gruppen utsätts för i samhället vad gäller osammanhängande vårdkedja samt bristande förståelse för betydelsen av kognitiva funktionshinder i bedömningen av rättigheter till insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Studiebesöket innehåller filmvisning, studiebesök på deltagares arbetsplatser samt diskussion.

För mer information kontakta;

Johan Beckman, Enhetschef Misa Liljeholmen, mobil 070 - 766 01 83