Konferens Mångfald och företagande 2013!

2013-04-25 • Nyheter

757 thumb
Vill du öka mångfalden på din arbetsplats? Undersökningar visar att konsumenter hellre gör affärer med företag som bryter fördomar och har en aktiv mångfaldssatsning*! Över 1 miljard människor i världen anses ha en funktionsnedsättning, hur länge har företag råd att inte se rekryterings- och konsumentkraften i den populationen? Vi vill ändra på det! Vi vet också att varje person med funktionsnedsättning som får ett ökat tillträde till arbetsmarknaden är en vinstaffär! Redan om en person arbetar tio procent blir det en samhällsekonomisk vinst med 12 400 kr/år enligt rapporten "Dörrarna stängs innan alla fått plats" av Dan Andersson f.d chefsekonom på LO. Är du intresserad av att antingen veta mer om fördelar och möjligheter med att anställa personer med funktionsnedsättning eller bara lyssna på intressanta föreläsningar i området är du mycket välkommen till konferensen ”Mångfald och Företagande” 2013. Misa AB ochRiksförbundet Attention anordnar konferensen som sker den 23 september i Kulturhuset. Till konferensen bjuds företag, politiker, personer med funktionsnedsättning och journalister in för att tillsammans mötas under samma förutsättningar och utbyta erfarenheter. På konferensen kommer över sextio företag och organisationer ställa ut för att stödja engagemanget såväl som för att knyta nya kontakter! *Källa Journal of vocational rehabilitation 24-2006 "A national survey of consumer attitudes towards companies that hire people with disabilities" Neil Romanob, Amanda Mohlera and Robin Parkera,Gary N. Siperstein. Sagt om tidigare konferenser; "Helt enkelt fantastiskt! Ser fram emot nästa år då jag redan planerat att ta med så många som bara är möjligt, kommer att arbeta aktivt med denna typ av frågor." (Besökare 2012) "Imponerande upplägg. Kul att försöka förmedla kontakter mellan företag och funktionshindrade. Bra initiativ!!!" (Utställare 2012)”Denna konferens är ett bra initiativ där många företag, politiker, personer med funktionsnedsättning möts under samma tak och i samtal bryts fördomar. Det är ett effektiv sätt att förändra attityder, vi har idag ett stort attityd problem i Sverige och det är svårt att få personer med funktionsnedsättning ut i anställning, vi behöver ännu fler företag som öppnar sina dörrar.” (Erik Ullenhag (FP), integrationsminister) Mer mer information kontakta; Camilla Gabrielli, Misa AB, 0709- 92 14 81 [email protected]