Misas vd Stefan Lahti är inbjuden att medverka på Sverigemötet 2013!

2013-03-15 • Nyheter

762 thumb
Sverigemöte 2013 är den 15 – 16 mars i Karlstad. Konferensen vänder sig till alla moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag och föreningar. Misas vd Stefan Lahti är inbjuden för att tala på seminariet "Individuellt stöd i arbete". Andra medverkande på seminariet är Christina Husmark Persson (M), riksdagsledamot och Li Jansson, Svenskt Näringsliv, moderator är Elisabeth Svantesson (M ), ordförande arbetsmarknadsutskottet. Hur kan fler med nedsatt arbetsförmåga få plats på arbetsmarknaden, i daglig verksamhet hos företag och kommuner? Hur jobbar man med stödsystem/ subventionerade anställningar samt rätt matchning? Är frågor som diskuteras.