Arbetskonsulenter från Misa föreläser på NNDR i Finland!

2013-05-28 • Nyheter

755 thumb
Två av Misas arbetskonsulenter föreläser på den nordiska konferensen NNDR i Åbo den 30 och 31 Maj. Konferensen organiseras av Nordic Network of Disability Research och Finnish Association for Disability Research. Föreläsningen handlar om projektet ”ADHD och arbete” där de arbetade med att stötta personer med ADHD till ett arbete utifrån Supported Employment. De kommer under föreläsningen att redovisa för det praktiska arbetet som de har gjort utifrån de 5 stegen i Supported Employment samt ge exempel på verktyg som kan användas för att stötta personer med ADHD till ett arbete. Målet med projektet var att coacha och stötta personerna till att hitta strategier som gör det möjligt att söka och få ett arbete själv. När projektet avslutades i december 2011 så hade vi stöttat 11 personer varav 9 fick en anställning. Detta ger en tydlig indikation på att dessa individers förmågor kan fungera som ett viktigt bidrag till samhället och arbetsgivare om de får rätt stöd. För mer information kontakta: Carin Blomqvist, projektledare/arbetskonsulent, Misa Bondegatan mobil 073- 600 14 05, [email protected] Nikola Nikcevic, arbetskonsulent, Misa Kungsgatan mobil 073-600 14 83, [email protected]