Med rätt stöd kan alla finna en plats i arbetslivet!

Vi på Misa ger dig ett individuellt stöd utifrån din situation, intressen och önskemål. Du styr, vi stöttar dig till arbete eller studier.

en grupp kollegor sitter runt ett bord i soffa och stol bakom de en gammal tegelvägg

Misa finns för dig som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet

På Misa får du ett individuellt anpassat stöd för att hitta en plats i arbetslivet. Tillsammans med dig planerar vi din tid hos oss. Vi fokuserar på det du kan, och ser till att du får utvecklas på en arbetsplats eller i studier som passar dig.

Välkommen att boka ett studiebesök!
Boka studiebesök

Individuella lösningar och matchningar

Individuella lösningar

Varje person och arbetsplats är unik. Vi arbetar med individuella lösningar utifrån aktuella behov, styrkor, förmågor och intressen.

En arbetsplats som matchar

Vi fokuserar på individens styrkor och intressen, och ser till att de matchas med rätt arbetsplats.

Personligt stöd och coachning

Våra arbetskonsulenter ger ett individuellt anpassat stöd till både deltagare och arbetsgivare.