Forskningskonsulent på Misa AB föreläser på NNDR 2013 i Finland!

2013-05-28 • Nyheter

813 thumb
Jennie Andersson, forskningskonsulent på Misa AB, föreläser på Nordic Network of Disability Research konferensen i Turku/Åbo, Finland den 30-31.a maj 2013. Nordic Network of Disability Research är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskare som främjar forskning och utveckling inom området funktionshinder och konferensen samlar vetenskapsmän, beslutsfattare och praktiker för att dela kunskap om handikappsvetenskapliga frågor. En av presentationerna som Misa bidrar med är ett projekt om arbetsgivares attityder gentemot att anställa personer med funktionsnedsättningar. Projektet är baserat på två studier där den första studien var en del av Jennie Anderssons magisteruppsats som skrevs våren 2012 vid Lunds Universitet. Under våren 2013 genomförs en fördjupning av denna studie där 1080 arbetsgivare kommer att deltai en webbaserad enkätundersökning för att ta reda på rekryteringsattityder som arbetsgivare har mot att anställa personer som har funktionsnedsättningar. Svensk forskning om arbete och funktionsnedsättning är bristfällig och studier om arbetsgivares attityder till olika typer av funktionsnedsättningar saknas i princip helt. Syftet med studierna har varit att med empiriska underlag öka kunskaperna om arbetsgivares attityder till att anställa personer med funktionsnedsättningar och se om det finns skillnader i attityder och benägenhet till att anställa personer med olika funktionsnedsättningar. För mer information kontakta; Jennie Andersson, Forskningskonsulent Misa AB, [email protected] Magnus Tideman, Handledare , Professor i Handikappvetenskap, [email protected] Peter Hurtig, Projektansvarig Misa AB, [email protected]