Systemet är inte rättsäkert

2009-11-25 • Nyheter

Artikel i SVD 25 nov 2009 Den dagliga autismverksamheten i Blackeberg är en av de enheter som drabbas hårt av de nya bedömn- ingarna av vårdbehoven som gjorts av Stockholm stad. Ett tiotal av enhetens unga vuxna riskerar att mista sin plats, som en följd av sänkta ersättningar.