NYHET – Processbaserad utbildning inom Supported Employment med praktisk tillämpning

2024-06-19 • Arbetsmarknadsfrågor

Ca6xab74un00dap9iqv4o7
Från och med hösten 2024 erbjuder Misa Kompetens en grundutbildning i Supported Employment utifrån en processbaserad pedagogik med praktisk tillämpning. Utbildningen genomförs under åtta veckor via en digital läroplattform och Zoom-möten på distans. Studietakt: fyra timmar per vecka.

Misa Kompetens är stolta att meddela att hösten 2024 erbjuder vi en ny grundutbildning i Supported Employment (SE) utifrån en processbaserad pedagogik med praktisk tillämpning. Denna utbildningsmetod innebär ett fördjupat lärande hos deltagarna.

Nyhet – Utbildning med processbaserad pedagogik med praktisk tillämpning

Från och med hösten 2024 erbjuder Misa Kompetens en grundutbildning i Supported Employment utifrån en processbaserad pedagogik med praktisk tillämpning.

Utbildningen genomförs under åtta veckor via en digital läroplattform och Zoom-möten. Studietakten är ungefär fyra timmar per vecka.

Utbildningsprogrammet är uppdelat i veckomoduler. Varje modul består av olika aktiviteter som genomförs enskilt samt genom diskussioner och reflektioner med andra deltagare. Deltagarna tillämpar sina sina nya kunskaper och kompetenser direkt i sitt yrkesliv. Lärandeprocessen stärks genom formativ återkoppling från både lärare och meddeltagare.

Processpedagogikens fördelar

En processbaserad pedagogik med praktisk tillämpning ger ett mer djupgående lärande. Utbildningen sker parallellt med den egna yrkesutövningen.

Det här är pedagogikens fördelar:

Praktisk tillämpning – Pedagogiken betonar praktisk tillämpning i läroprocessen. Deltagarna får direkt använda de tekniker och metoder som lärs ut i sitt jobb.

Förstärkt lärande genom formativ feedback – Formativ feedback ges från utbildare och deltagare, vilket ger insikt i framsteg och utvecklingsområden. Detta möjliggör justeringar och framsteg i användningen av Supported Employment.

Flexibilitet och tillgänglighet – Utbildningen är nätbaserad och utspridd över tid. Deltagarna tar del av kursmaterial och uppgifter när det passar dem.

Djupare inlärning – Lärandet sprids ut över tid istället för komprimerade utbildningsdagar. Utbildning varvas med praktisk yrkesutövning. Det ger en djupare och mer varaktig inlärning.

Grundutbildning i Supported Employment

Misa Kompetens grundutbildning i Supported Employment (SE) vänder sig till yrkespersoner som till exempel jobbcoacher, arbetskonsulenter och arbetsterapeuter.

Grundutbildningen utgår från SE-metoden grundprinciper och fem arbetsmoment:
  • Överenskommelse med klient
  • Yrkesorientering
  • Jobbsökning/matchning
  • Arbetsgivarengagemang
  • Uppföljande stöd
Vi använder oss av verktyg och kvalitetskriterier som är framtagna av Europeiska föreningen för Supported Employment (EUSE).

Denna grundutbildning i Supported Employment finns alltså nu i två versioner:
  • Utbildning under fyra heldagar (fysiskt eller på distans)
  • Processbaserad utbildning med praktisk tillämpning under åtta veckor (nätbaserad)

Boka plats


Behöver du ett verksamhetsanpassat upplägg?
Kontakta oss direkt:

Telefon: 08-509 102 30