Misa är inbjuden att delta på Socialdepartementet kunskapsseminarium.

2012-02-07 • Nyheter

Socialdepartementet håller ett kunskapsseminarium om Supported Employmet (SE). Lena Romert från Misa är inbjuden för att dela med sig av de erfarenheter Misa fått genom att arbeta med metoden SE. Under 2011 har vi arbetat med IPS (Individual Supported placement) och har under projektes gång fått 35% i anställning, IPS riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Supported Employment är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade eller utsatta grupper som vill ha arbete. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. Den som får stöd behöver inga särskilda förkunskaper, ingen arbetsträning och behöver inte ha arbetat i skyddade former innan. Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen. Supported Employment växte fram i USA på 1970- och 1980-talet med syftet att människor ska få ett arbete med lön på den öppna arbetsmarknaden. Metoden utformades som ett alternativ till skyddade arbetsplatser som var avskiljda från det vanliga samhälls- och arbetslivet. Metoden används alltmer i Sverige och på andra håll i världen. Supported Employment utgår från fem steg:
  1. Överenskommelse med klient
  2. Yrkesprofil
  3. Jobbsökande
  4. Arbetsgivarengagemang
  5. Stöd på och utanför arbetet
Dessa steg är grundblock i metoden och man använder sig av alla steg under hela processen. En grundläggande princip i Supported Employment är att man börjar söka arbete så snart som möjligt, Man väljer arbetsplats och arbetsuppgifter efter den arbetssökande personens vilja och förutsättningar. Det ingår också att ge stöd till personen så att hela tillvaron fungerar bra. IPS står för Individual Placement and Support och metoden är en utveckling av Supported Employment (SE) med specialinriktning mot personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metoden bygger på sex principer som är framtagna för målgruppen. Skillnaden mot SE-metoden är att man specificerat vissa attribut och utformat mätbara aspekter som Misa som stödgivande organisation måste ta hänsyn till. IPS är en SE-metod som är standardiserad och manualbaserad. Sammanfattningsvis kan man säga att stöd enligt IPS innebär:
  • Snabbare arbetsprocess, målsättningen är att ha börjat kontakta arbetsgivare för intervju inom en månad.
  • Ökad samarbetsform med det psykiatriska behandlingsteamet.
  • Fokus på att snabbt hitta en anställning, inte bara en sysselsättning/ praktik.
  • Man får som deltagare stöd i att söka arbete, vilket ställer högre krav på motivation och egen drivkraft.
Tanken är att alla som har psykiska/sociala svårigheter och vill ha ett arbete, och som är beredda att själva engagera sig för att uppnå sina mål ska få stöd enligt IPS. Vill du veta mer kontakta; Lena Romert, enhetschef Misa Fridhemsplan, mobil 070- 766 16 93, email: [email protected]