Misas Vd deltar på svenskt näringslivs seminarium "Välståndssamhälle för alla".

2012-02-20 • Nyheter

Svenskt näringsliv anordnar ett seminarium den 24 februari som inleds med presentation av Li Janssons,(nationalekonom) nya bok, "Välståndssamhälle för alla - den företagsamma vägen ut ur fattigdom " I sin bok hävdar hon att ett bättre företagsklimat kan skapa 275 000 nya jobb för personer som har nedsatt arbetsförmåga och andra utsatta grupper. I välfärdens utkanter växer det fram en uppseendeväckande fattigdom som yttrar sig genom bristande integration, barnfattigdom och svårigheter för personer med nedsatt arbetsförmåga att få ett arbete. Vi diskuterar orsakerna till dessa utmaningar och hur ökad företagsamhet kan vara en väg framåt!. Medverkande ärMarika Markowitz, VD på Stockholms Stadsmission, Nima Sanandaji, VD för Captus, David Eberhard, överläkare och författare, Andreas Bergh, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning samt Stefan Lathi, VD för Misa. Moderator är Nicklas Mattsson, chefredaktör tidningen Entreprenör.