Den första utgåvan av EUSE verktygslåda (Toolkitt) på svenska!

2012-04-18 • Nyheter

3654 thumb

Syftet med denna verktygslåda är att öka medvetenheten och kompetensen hos den personal som ansvarar för bedömning, jobbsökandet och de som ger det löpande stödet i arbetet.

Dessutom syftar verktygslådan till att förstärka de värderingar, normer, principer och processer som gäller för anställning utifrån metoden Supported Employment och för att uppmuntra oss alla till att jobba med helheten i modellen.

Boken är på 128 sidor och innehåller vägledning, manualer, processbeskrivning och en mängd exempel.

Den kostar 55 kr och den kan beställas via www.leftisright.se.

Misa AB har i samverkan med Svenska föreningen för Supported Employment (SFSE) fått tillstånd av den Europeiska föreningen (EUSE) att översätta, trycka och distribuera detta material. Den svenska skriften har översatts av Left is right Sweden AB. Misa AB och Left is Right Sweden AB har delfinansierat formgivning översättning och tryckning av denna skrift.

För mer information kontakta:

Lennart Jönsson, Misa AB, mobil: 070 - 852 99 88, email: lennart.joensson(at)misa.se