Vad händer efter gymnasiesärskolan?

2012-05-02 • Nyheter

3652 thumb

Jessica Arvidsson, doktorand vid Högskolan i Halmstad presenterade nuläget i den första av två delstudier som ska genomföras i avhandlingen ”Särskolan och sen”. Forskningsprojektet finansieras av Misa AB. Presentationen ägde rum vid konferensen HAB 2012 i Örebro den 19 april.

Syftet med avhandlingen är att öka kunskaperna om övergången mellan gymnasiesärskolan till arbetslivet med särskilt fokus på faktorer som stärker deras position på arbetsmarknaden och möjliggör en anställning.

Delstudie 1 syftar till att undersöka vilken typ av sysselsättning de unga har i dag samt hur stor andel av de som har gått ut gymnasiesärskolan som befinner sig i, anställning, studier, arbetslöshet eller i daglig verksamhet. Studien riktar in sig på de elever som avslutat sina studier på gymnasiesärskolan mellan åren 2000 till 2011. Statistiksammanställningen av de 13 020 elever som denna undersökning berör, är snart avslutad och analysen kommer därefter påbörjas.

Delstudie 2 kommer att analysera och försöka kartlägga faktorer som underlättade övergången ut i arbetslivet.

För mer information om avhandlingen kontakta:

Jessica Arvidsson: [email protected]

För mer information om Misas samarbete kontakta;

Peter Hurtig: [email protected]