Mingla med David Lega hos Misa Uppsala

2012-04-05 • Nyheter

774 thumb

Misa Uppsala har flyttat in i nya lokaler och bjuder in dej som arbetar med personer som har en funktionsnedsättning till ett mingel. Kom och få information om Misa och vårt arbetsätt.

Mingla med David Lega f.d. elitsimmare, föreläsare, entreprenör samt andre vice partiledare i KD som finns på plats för att träffa dig i Misas lokaler. David menar att det största felet många gör är att de jämför sig själv med alla andra istället för att titta på sina egna förutsättningar och den faktiska utveckling man har gjort. För alla människor kan bli bra på något. Det är inte problemet. Problemet är att lista ut på vad.

Misa erbjuder individuell, arbetsinriktad daglig verksamhet / sysselsättning till olika kommuner enligt LSS och SoL samt arbetspraktik till bl.a. Arbetsförmedlingen.

Cirka 10% av våra deltagare i daglig verksamhet kommer årligen till anställning på den öppna arbetsmarknaden. Vår grundidé är att alla människor kan delta i samhället och arbetslivet, med rätt stöd.

Misa Uppsala finns på Svartbäcksgatan 8.

Tid den 4 maj kl 13.00-16.00

O.s.a till [email protected]. Anmälan obligatorisk.

För mer information kontakta;

Enhetschef Misa Uppsala, Sosso Milegrim, mobil; 070 - 737 90 06

.

.