Kom och möt oss på Konferensen Psykisk ohälsa 8-9 februari !

2012-02-06 • Nyheter

Misa är med som utställare dessa två dagar på en konferens som helt och fullt fokuserar på samhällets barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. Konferensen samlar varje år landets absoluta elit på föreläsningar av toppklass.
Konferensen äger rum i Stockholm på Norra Bantorget.