Misa håller föredrag om resultat från tre undersökningar om gymnasiesärskolan.

2012-03-13 • Nyheter

777 thumb
Ulrika Dahlgren (Misa Skärholmen) och Peter Hurtig (Misa HK) redovisade resultatet från tre undersökningar på tre olika gymnasiesärskolor vid Länsstudiedagarna i Skaraborg den 12:e mars 2012. Undersökningarna syftade till att försöka kartlägga åsikter och tankar hos gymnasiesäreleverna om skolan, framtiden och praktikperioden. För att få svar på dessa frågor djupintervjuade de 25 elever på tre olika gymnasiesärskolor i Stockholm under åren 2008–2010. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning i ämnet och lyfter fram att majoriteten av eleverna på särskolan ”har en strävan efter att få vara med andra…. och en strävan efter att få vara som andra”.För ytterligare information kontakta:Ulrika Dahlgren, arbetskonsulent, Misa Skärholmen, tele: 08 - 515 161 12Peter Hurtig, utvecklingssamordnare, Misa HK, tele: 08 - 580 834 91