Möt Misa på årets NPF forum!

2012-04-17 • Nyheter

Du kan möta oss den 19 - 20 april på NPF-forum som arrangeras av Attention. Konferensen är i Uppsala på Fyrishov och har temat "Stöd i nya former till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar".
Vi på Misa har under några år bedrivit olika projekt där syftet har varit att utveckla vår kompetens att stötta personer med diagnosen ADHD till anställning.

De personer vi stöttar får stöd i att söka, få och behålla arbete. Personerna får även hjälp att hitta strategier för bland annat problemlösning, impulskontroll, organisering och planering samt att behålla motivationen över tid.

Efter att vår senaste projekt summerades hade 9 av de 11 projektdeltagande en anställning. Misa kommer även i fortsättningen arbeta med att utveckla kompetens att stötta peroner med diagnosen ADHD att finna få och behålla en anställning.

Sagt från en deltagare i projektet " När jag kom hit verkade jag nog säker på mig själv, men jag trodde inte på mig själv. Nu har självkänslan kommit ikapp, projektet har gett mig en del av mitt nya liv "

För mer information kontakta::

Stefan Lahti, Vd Misa, 073- 3160363 stefan.lahti(at)misa.se