Pressmeddelande

Nominering av SJÄLVKLART

Vår bok SJÄLVKLART har blivit nominerad till publishingpriset. Boken skildrar sex personer med funktionsvariationer om deras väg in på arbetsmarknaden. Berättelser…

Läs hela

Livet efter särskolan

Misa har sedan 2011 delfinansiert forskningsstudier med fokus på vad som händer elever efter särskolan. Motivet är att täppa till den kunskapslucka som vi har om ”vägen in i arbetslivet”, eftersom det är ett viktigt och avgörande steg för att träda in i vuxenlivet – i synnerhet för personer som lever med en funktionsnedsättning.

Läs hela

Projekt Hjärna Tillsammans

Misa deltar i projektet Hjärna Tillsamman,Stroke/HjärnskadeForum (SHF) som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan ideella organisationer,…

Läs hela

Från Sätra till Hawaii

Johnny är uppvuxen i Sätra och är sedan fyra år deltagare på Misa Bondegatan. Han har ett brinnande intresse för…

Läs hela

Adhd på jobbet

Riksförbundet Attention startade i september 2015 projektet ”ADHD på jobbet” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet ska under tre år…

Läs hela
1 2