2012-03-13

Misa håller föredrag om resultat från tre undersökningar om gymnasiesärskolan.

2012-03-13

Det här är mina erfarenheter av särskolan och arbetslivet!

2012-02-07

Misa är inbjuden att delta på Socialdepartementet kunskapsseminarium.

1970-01-01

Collografi kurs på grafikskolan

Icon156