2011-02-15

Misa blir nationell leverantör till Arbetsförmedlingen

2011-02-03

Misa medverkar i doktorandkursen ”Brukarmedverkan i forskning”

2011-02-01

32 personer med funktionsnedsättning får anställning.

2011-01-24

Misa AB har beslutat att bidra med finansiering av en doktorandanställning i en forskargrupp inom sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad

Icon123