Misa medverkar i doktorandkursen ”Brukarmedverkan i forskning”

2011-02-03 • Nyheter

Misa medverkar i doktorandkursen ”Brukarmedverkan i forskning”

Tre medarbetare på Misa går doktorandkursen ”Brukarmedverkan i forskning” som HSO anordnar i samarbete med Örebro Universitet och Halmstad Högskola. Misa AB ser detta som ett steg i möjligheten att höja kompetensen internt avseende brukarnas möjligheter till forsknings- medverkan och påverkan.

Mer information om doktorandkursen

Kursen bygger på önskemål om att stärka brukares medverkan i forskningen.

Utbildningen vänder sig till forskare, doktorander och andra intresserade. Målsättningen med utbildningen är att studenterna ska tillägna sig bredd och djup i kunskaper om brukarmedverkan i handikappforskning och utvecklingsarbete inom funktionshinderområdet. Kursen kommer att behandla relevanta teorier, metoder, etiska frågeställningar och utvärderingsmodeller samt aktuella exempel på brukarmedverkan i forskning.

Samverkan mellan forskare och brukare

Handikappförbundens projekt ”Från forskningsobjekt till medaktör” arbetar för att öka möjligheterna för forskning som involverar personer med funktionsnedsättning i hela forskningsprocessen. Detta är också en viktig fråga för handikappforskare. I kursen kommer möjligheter och hinder med en närmare samverkan mellan brukare och forskare analyseras och diskuteras. Även internationellt är deltagarbaserad forskning – inclusive research alternativt participatory research – mycket uppmärksammad.

Kursansvariga

Professor Berth Danermark, Örebro Universitet, Professor Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad

Kontaktperson Misa AB: Peter Hurtig - tfn 073 - 600 14 87

Misa erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet/sysselsättning för människor med funktionsnedsättning. Vår grundidé är att alla kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Misa har omkring 140 anställda och finns i Stockholm Malmö, Uppsala och Västerås. Våra kunder är främst kommuner och Arbetsförmedlingen. Mer info: www.misa.se