Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna inom Misa och de områden vi bevakar, inbjudningar till konferenser och mässor.

Besök Misa på Socialchefsdagarna!

Misa deltar på socialchefsdagarna 24-25 november i Malmö,. I vår monter kan du lyssna på Ursula Berge, Samhällspolitisk chef på SSR och Helén Karlsson Strateg på Vård- och omsorgsförvaltningen Västerås stad. Ta del av Jessica Arvidsson, fil. dr i handikappvetenskap inriktning hälsa och livsstil, studie kring ”Sysselsättning och social rättvisa”.

Läs hela

Igår fick Misas grundare Lennart Jönsson och Misa AB utmärkelsen Diversity Inedex Award i kategorien funktionsnedsättning. Juryns motivering var bland annat ”Här finns en stark tro på att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kan få plats på arbetsmarknaden. Genom att se till varje individs viljekraft och genom att lyfta kunskap och starka sidor får personer en chans en plats i arbetslivet

Läs hela

Misa AB är en av de organisationer som regeringen bjudit in att lämna synpunkter på den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen. I remissvaret lyfter Misa frågor som framför allt berör vikten av att säkerställa kvalitet hos utförare.

Läs Misas hela remissvar: 
Yttrande över promemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

Läs hela

Misa startar upp arbetet med Rusta och matcha i Stockholm, Helsingborg och Lund. Misa varit högst rankad i den tidigare arbetsmarknadstjänsten STOM. Nu fortsätter Misa sitt framgångsrika arbete med att ge stöd till personer med behov av ett extra individuellt stöd till arbete genom Rusta och matcha.

Läs hela
1 2 3 67
bakgrund