Misa Ung

en hashtag Misa Ung samt bild på en knoge och en tumme upp
Misa Ung är heltäckande insats som riktar sig till dig som är ung i ålder 15 – 29 år och känner ett behov i att få ett stöd för att komma ut i arbetslivet eller komma igång med studier. Vi skräddarsyr en insats utifrån ditt behov och förutsättningar med fokus på hela din livssituation.

 • Alla får en personlig arbetscoach från Misa Ung
 • Samordning och stöd till andra aktörer
 • Möjlighet till samtalsstöd
 • Tillgång till ett stort kontaktnät med arbetsplatser för att
  matcha till arbete
 • Studie- och yrkesvägledning för studier och studiestöd
 • Stort program med valbara sidoaktiviteter och kurser
 • Misa Ung arbetar med beprövade och evidensbaserade
  metoder (SE, SEd, IPS och MI)
 • Vi kan erbjuda helhetslösningar med stöd till sysselsättning på heltid genom exempelvis arbetspraktik, studier och fritidsaktiviteter

Ladda ner broschyr 
Bild med olika rd på aktiviteter som ingår i Misa Ung

 

Läs mer på www.misaung.se

Kontaktperson Carin Blomqvist

Tel: 08-714 33 39

E-post: ung@misa.se

Instagram: @ungmisa

Facebook: @ungmisa

Hemsida: www.misaung.se