Sysselsättning enligt SoL

Välkommen till oss om du vill ut i arbetslivet och söker praktik, sysselsättning eller arbete.

Tjej mekaniker som står vid en öppen motorhuv. Har du en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta dig fram i arbetslivet, då kan du kontakta oss.
När du kommer till oss får du en egen arbetskonsulent som jobbar tillsammans med dig för att hitta en lämplig arbetsplats. Eftersom vi har ett samarbete med över 3000 arbetsgivare både inom den offentliga och privata sektorn så förenklar det matchning till rätt arbetsplats för praktik, sysselsättning eller anställning. Du styr och vi stöttar dig hela vägen till den öppna arbetsmarknaden.

Filmer om MISA

Vad händer när du kommer till Misa?

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent.
Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på en arbetsplats. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det

Metoder och arbetssätt

Vi arbetar utifrån väl beprövade metoder som Supported Employment och IPS, (Individual Placement and Support). IPS är den metod Socialstyrelsen rekommenderar vid psykisk ohälsa. Den innebär bland annat ett nära samarbete med psykiatrin och en snabbare process till arbete. Vi arbetar individuellt men om du önskar erbjuder vi även viss verksamhet i mindre grupper.

Möten

Vi träffas i Misas lokaler men det kan också hända att vi träffas på ute på stan eller på din praktikplats.

Regelbundna möten bokas in med din handläggare och vid dessa möten utvärderar vi tiden du varit hos oss. Vi går igenom genomförandeplanen och vid behov förändrar vi målen. Du är delaktig i vilka som inbjuds till dessa samtal och mötena protokollförs.

Hur kan du få komma till oss?

För att ta del av våra tjänster och få ett stöd av oss,  kontakta din SoL- handläggare i din kommun.

Vill du veta mer eller komma på ett studiebesök är du är välkommen.

Läs vår integritetspolicy

  • "På MISA upplever jag att de verkligen lyssnar på mig."

    deltagarundersökning

  • "Jag är verkligen glad att jag "hittade" er, visste inte att det fanns något sådant. Jag känner att jag fått stöd med idéer och möjliga tänkbara vägar att nå mitt mål."

    deltagarundersökning

  • "Misa brinner för deltagarna och rekryterar fantastiska kontaktpersoner som bryr sig. Det märks och det gör skillnad."

    deltagarundersökning

Våra kompetensområden

Psykisk och social ohälsa Förvärvad hjärnskada Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Döv/ hörselskadad Kontakta oss