Sysselsättning enligt SoL

Välkommen till oss om du vill ut i arbetslivet och söker praktik, sysselsättning eller arbete.

 Vi jobbar tillsammans med dig för att hitta en lämplig arbetsplats. Hos oss finns inga ”färdiga” lösningar utan vi utformar ett individuellt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Vi arbetar utifrån idén att alla människor ska ges tillträde till det ordinarie arbetslivet utifrån sina egna möjligheter och resurser.

Filmer om daglig verksamhet & MISA

Hur jobbar vi med sysselsättning enligt SoL

Misas verksamhet går ut på att hitta lämpliga arbetsplatser för sysselsättning, praktik, arbetsträning eller anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Misa har samarbete med drygt 3000 olika arbetsgivare, både offentliga och privata, för att kunna erbjuda individuella platser för anställning, arbetsträning, arbetsprövning, praktik, sysselsättning och studiebesök.

Varje år matchar Misa ett ökat antal personer till anställning.

Vad händer när du kommer till Misa

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent.
Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på en arbetsplats. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det

Metoder och arbetssätt

Vi arbetar utifrån väl beprövade metoder som Supported Employment och IPS, (Individual Placement and Support). IPS är den metod Socialstyrelsen rekommenderar vid psykisk ohälsa. Den innebär bland annat ett nära samarbete med psykiatrin och en snabbare process till arbete. Vi arbetar individuellt men kan även erbjuda kompletterande verksamhet i mindre grupp, såsom Mindfulness och gruppvägledning.

Möten

Vi träffas i Misas lokaler men det kan också hända att vi träffas på ute på stan eller på din praktikplats.

Regelbundna möten bokas in med din handläggare och vid dessa möten utvärderar vi tiden du varit hos oss. Då tittar på genomförandeplanen och vid behov förändrar vi målen. Du är delaktig i vilka som inbjuds till dessa samtal och mötena protokollförs.

Vill du veta mer eller komma på ett studiebesök så är du är välkommen att kontakta oss.

  • "På MISA upplever jag att de verkligen lyssnar på mig."

    deltagarundersökning

  • "Jag är verkligen glad att jag "hittade" er, visste inte att det fanns något sådant. Jag känner att jag fått stöd med idéer och möjliga tänkbara vägar att nå mitt mål."

    deltagarundersökning

  • "Misa brinner för deltagarna och rekryterar fantastiska kontaktpersoner som bryr sig. Det märks och det gör skillnad."

    deltagarundersökning

Våra kompetensområden

Psykisk och social ohälsa Förvärvad hjärnskada Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Döv/ hörselskadad Kontakta oss