Sysselsättning enligt SoL

Välkommen till oss om du söker praktik eller sysselsättning.

Har du en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta dig fram i arbetslivet, då kan du kontakta oss.

Vi finns här för att du ska få en meningsfull sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden. Allt vår arbete utgår ifrån dig, dina önskningar och dina behov. Om ditt mål är att studera, få arbetslivserfarenhet eller en anställning så är det vad vi kämpar för också. Vår personalgrupp är ett tvärprofessionellt team som har lång erfarenhet av att matcha personer med särskilda behov med arbetsgivare inom alla yrkesområden. Du kan kontakta oss direkt eller läs mer på sidan nedan. 

Vår verksamhet

Vi erbjuder arbetsinriktad sysselsättning inom den ordinarie arbetsmarknaden samt självstärkande och förberedande aktiviteter. Det är dina önskningar och behov som styr hur insatsen ska utformas. Inledningsvis görs en kartläggning enligt metoderna Supported Employment /IPS av intressen, förmågor, styrkor, förutsättningar och anpassningsbehov relaterade till en arbetsinriktad insats. Det är även väldigt viktigt för oss att skapa en god relation och allians för att kunna ge vårt stöd på bästa sätt. Därefter matchar vi till en lämplig arbetsplats där vi tar arbetsuppgifter, arbetsmiljö, geografisk placering osv i beaktande för att det ska bli så bra som möjligt. Vi har väl upparbetade kontakter med företag inom alla branscher och yrkesområden. Dessa företag har genom åren utvecklat kunskap och förståelse för våra målgrupper som gör deras handledning alltmer kvalitativ.

 

Hur går vi tillväga

Våra arbetskonsulenter finns med på arbetsplatsen som stöd både för dig och arbetsgivare, det kan handla om att utarbeta rutiner för inlärning, instruktioner inför olika uppgifter, att hantera sociala sammanhang eller icke uttalade förväntningar och oskrivna regler som kan finnas på en arbetsplats. Arbetskonsulenten följer upp dig på arbetsplatsen och utvärderar kontinuerligt stödbehovet och utvecklingsmöjligheter. Syftet är att du ska få en skräddarsydd insats som känns meningsfull och självstärkande, som gör att du närmar dig (om möjligt) inträde på arbetsmarknaden. Vi tillser att nätverket runt dig är insatt i planeringen och deltar gärna i övriga nätverkets planering, ex sjukvården. Vid inträde på arbetsmarknaden samarbetar vi med arbetsförmedlingen för att tillse att ev lönesstöd/anpassningsstöd kan ges.

Vår personal

All personal är högskoleutbildade och har bred kunskap om arbetsmarknaden och vilka möjligheter till anpassningar som finns. Vi har personal med följande bakgrunder; studie & yrkesvägledare, socionom, beteendevetare, personalvetare, arbetsterapeut, behandlingspedagog, psykoterapeut. Förutom sin grundutbildning har alla även utbildning i olika metoder såsom Supported Employment (SE), Motiverande samtal (MI), Individual placement support (IPS) och  kunskap om samsjuklighet och diagnoskunskap inom psykiatri och neuropsykiatri. Tillsammans utgör de ett mycket kompetent och kvalificerat arbetsteam.

Vilka insatser finns

Aktiverande insatser

 • Stöd till arbete enligt Supported Employment/IPS
 • Studier enligt Supported Education
 • Kurser och aktiviteter

Vägledande insatser

 • Studie och Yrkesvägledning
 • Arbetsterapeutisk vägledning

Behandlande insatser

 • Vi erbjuder samtal med vår psykoterapeut för att du ska kunna bearbeta svårigheter och hinder kopplade till arbetslivet. Vår terapeut kan även lotsa dig vidare i de fall du behöver annat behandlande stöd än vad vi kan erbjuda.

Uppföljning & utvärdering

 • Vi använder ett utvärderingsverktyg som förkortas FIT, feedback informated treatment. Med detta verktyg skattar du ditt mående och hur du upplever samarbetet med din stödperson hos oss.  Dvs fokuserar vi på rätt saker, om inte, hur kan vi förbättra vårt arbete för att det ska passa just dig?

Vill du veta mer? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans. Då kan vi också boka tid för ett studiebesök hos oss om du vill.

Vi finns på Instagram!

Ta en titt på Instagram för att se hur vi jobbar och möt några av de arbetsplatser vi samarbetar med.

Samarbete med en otroligt fin arbetsgivare, Sjömansklubben. Vår deltagare arbetar i köket med Kicki och Carina (bilden) En intresseorganisation för aktiva och pensionerade sjömän. Igår serverades ärtsoppa och punsch tillsammans med rövarhistorier från de sju haven. ...

 • "På MISA upplever jag att de verkligen lyssnar på mig."

  deltagarundersökning

 • "Jag är verkligen glad att jag "hittade" er, visste inte att det fanns något sådant. Jag känner att jag fått stöd med idéer och möjliga tänkbara vägar att nå mitt mål."

  deltagarundersökning

 • "Misa brinner för deltagarna och rekryterar fantastiska kontaktpersoner som bryr sig. Det märks och det gör skillnad."

  deltagarundersökning

Våra kompetensområden

Psykisk och social ohälsa Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Beroendeproblematik Samsjuklighet Kontakta oss

Kontakta oss

Affärsområdeschef Ida Thorell

TEL DIR: 08 - 120 219 58

E-POST: [email protected]