Se möjligheter ej hinder!

2017-03-20 • Arbetsmarknad

Göran föreläsare och författare!

Göran började i särskolan när han var 8 år. Han har dyslexi och Noonahs syndrom. Under skoltiden tyckte han mycket om gymnastik samt historia. I skolan kände han sig mycket ensam och blev retad av sina klasskamrater. Efter särskola började Göran att arbeta. Här får du ta del av hans historia.