Daglig verksamhet enligt LSS

Söker du en daglig verksamhet ute på en arbetsplats?

Vill du vara på en arbetsplats som passar dig och dina behov och har svårigheter att på egen hand ta dig fram i arbetslivet, då kan du kontakta oss. På Misa finns en arbetsinriktad daglig verksamhet enligt LSS.

Kontakta

Viktor Jöhnk

Affärsområdeschef LSS

08 - 515 16 123[email protected]
en man står och lägger in varor på en hylla i en affär.

Misas dagliga verksamhet utgår ifrån dig, dina intressen och behov

Vi finns här för att du ska finna en arbetsplats som passar dig och dina förutsättningar. Om ditt mål är att studera, finna en praktik, få arbetslivserfarenhet eller en anställning så är det vad vi kämpar för också. Det är du som styr och vi stöttar. Vi har lång erfarenhet av att stötta dig med en funktionsnedsättning ut till arbetslivet.
  • Intellektuell funktionsnedsättning (IF)
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
  • Diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST)
  • Förvärvad hjärnskada i vuxen ålder
  • Teckenspråkiga

Daglig verksamhet med olika inriktning


Är du nyfiken på att prova att vara på en arbetsplats? Vi stöttar dig att hitta en arbetsplats med arbetsuppgifter som passar just dig.
Är du intresserad av programmering och dataspel, då kan du ta del av vår verksamhet Misa IT Alvik. Vi har kurser i Python programmering och i spelutvecklingsprogrammet Unreal engine .
Om du är intresserad av konst och vill utveckla dina konstnärliga talanger så har du möjlighet att delta hos Misa Konst och Grafik i Sätra. Där kan du bland annat lära dig olika grafiska tekniker, träffa konstnärer och gå på vernissager och utställningar.
Det är bra att ha intressen och utveckla sig inom olika områden. Därför kan du välja att vara med på våra kurser, träna, yoga, lära dig om hälsa, spela teater, lära dig smide och andra aktiviteter som kan viktiga för dig.

Så ansöker du om plats

Så jobbar vi – du styr, vi stöttar

Arbetsinriktad daglig verksamhet IconIcon
Hos oss kan du få vara ute på en arbetsplats och ha din dagliga verksamhet med ett individuellt stöd från din arbetskonsulent. Det är dina önskningar och behov som styr hur insatsen ska utformas.
Steg 1 - Kartläggning IconIcon
När du kommer till oss på Misa får du en arbetskonsulent som blir din kontaktperson. Först lär ni känna varandra. Tillsammans tar ni reda på vad du gillar och sedan sätter ni upp mål kring vad du vill uppnå.
Steg 2 - Praktik IconIcon
Du får gå på studiebesök på olika arbetsplatser och prova på att arbeta på en eller flera av arbetsplatserna. Din arbetskonsulent finns med som stöd och tillsammans hittar ni en arbetsplats som passar dig och dina behov. Tillsammans ser ni över arbetsuppgifter, arbetsmiljö, geografisk placering för att det ska bli så bra som möjligt. Misa har många kontakter med företag inom olika branscher och yrkesområden.
Steg 3 - Arbete IconIcon
Du hittar en arbetsplats som du vill vara på och ha din dagliga verksamhet. Vissa är på en arbetsplatsen några timmar i veckan. För andra kan det röra sig om att vara på en arbetsplatsen hela veckan.

Läs mer om Misas trestegsmodell
Samarbete med arbetskonsulent IconIcon
Våra arbetskonsulenter finns med på arbetsplatsen som stöd både för dig och arbetsgivaren. Det kan handla om att utarbeta rutiner för inlärning, instruktioner inför olika uppgifter eller att hantera sociala sammanhang. Ibland kan det på en arbetsplats också finnas oskrivna regler eller icke uttalade förväntningar som vi hjälper till med att förstå. Din arbetskonsulent följer upp dig på arbetsplatsen och utvärderar kontinuerligt stödbehovet och utvecklingsmöjligheter.

”När jag började på Misa var jag 20 år och hade bara gått högstadiet. Nu har jag klarat gymnasiet, och är halvvägs igenom en YH-utbildning. Misa har stöttat mig mot mina mål hela vägen”

Sara, deltagare på Misa

Närbild på kvinna med svart uppsatt hår och svart tröja.

"Misa blev en vändpunkt i mitt liv. Arbetskonsulenterna stöttade mig hela vägen till anställning. Nu har jag en halvtidstjänst som jag trivs jättebra med, men saknar alla fantastiska människor på Misa!"

Sharon, deltagare på Misa

Avtal kopia

”Jag gillar mitt jobb på vårdcentralen. De är jättenöjda med min insats och säger att det är en win-win-situation"

Peter, deltagare på Misa

"På Misa upplever jag att de verkligen lyssnar på mig"

Anonym deltagare på Misa

Svar på vanliga frågor

Du måste ha ett LSS- beslut. Det får du via en handläggare i din kommun.

Nej. Vi betalar ingen ersättning. Du får habiliteringsersättning från din kommun.

Vi har kontakter med företag inom många branscher och yrken.