Sysselsättning för unga vuxna HVB-hem

I samarbete med HVB-hem erbjuder vi tjänsten Sysselsättning för unga vuxna. Verksamheten är arbetsinriktad för personer med psykisk samt social ohälsa. Vi arbetar enligt metoden IPS (Individual Placement & Support).

Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat utifrån en genomförandeplan som vi skapar under uppstarten av samarbetet. Målet kan variera från att vilja prova på olika eller nya branscher och/eller att arbeta mot en anställning.

Vad vi gör

Tjänsten syftar till att hjälpa unga vuxna att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. För att lyckas med detta utgår vi alltid från personers egna förutsättningar, kompetenser och mål.

 • Misa matchar personer mot en lämplig praktikplats, utifrån personers egen vilja att komma dit.
 • Studiebesök görs och vi skriver praktikavtal där Misa står för olycks- och ansvarsförsäkring.
 • När praktiken påbörjats handleder Misa personen på arbetsplatsen vid behov.
 • Vi stöttar arbetsgivaren samt samordnar nätverksmöten med HVB-hemmet.
 • Om målsättningen är anställning följer Misa upp kraven för detta, och jobbar aktivt med att motivera personen att kämpa mot uppsatt mål, samt tar reda på arbetsgivarens krav så att personen kan nå en anställning.
 • Misa samordnar också kontakten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så att rätt anställningsstöd kan ges till både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Kompletterande stöd för Supported Employment

Utöver hjälp med att kartlägga arbetsförmågan, hitta praktikplatser och kontinuerligt stöd genom hela jobbsökarprocessen erbjuder vi också :

 • Studie- och yrkesvägledning
 • Simulerade anställningsintervjuer
 • CV-coachning
 • Mindfulness
 • Arbetsminnesträning med CogMed,
 • Intressetest och information om arbetsmarknad och utbildningsvägar.

 

Kontaktperson: Ida Thorell

Tel: 08- 515 161 80

E-post [email protected]