Nyhetsbrev från Misas dagliga verksamhet

2023-03-06

I Stockholms län stöttar vi ca 565 personer inom arbetsinriktad daglig verksamhet. Vi har inga färdiga lösningar utan utformar stödet utifrån individens kunskaper, styrkor och intressen. Vi utbildar i och använder oss av metoden Supported Employment. De deltagare vi träffar har väldigt olika förmågor, funktionsnedsättning och har kommit olika långt i sin resa mot arbetslivet. För att insatsen ska bli så bra som möjligt är det viktigaste att deltagaren har en vilja och motivation att delta i aktiviteter och arbetslivet på något sätt.

Mer information om enheternas specifika målgruppskunskap hittar du här: Misa - arbetsinriktad daglig verksamhet

Utöver praktik på arbetsplats

Vi märker att fler av de personer som vi stöttar har en psykisk ohälsa som påverkar förmågan och motivationen att ta steget ut i en praktik. För att minska tröskeln har vi under ett antal år arbetat extra med att ta fram meningsfulla, relevanta aktiviteter vid sidan av praktik och individuella träffar. Här nedan kommer ett axplock av det aktiviteter som deltagaren kan delta i innan under eller mellan tiden man är ute hos ett företag.
  • SET (social emotionell träning)
  • Fysisk träning som gym, badminton, pingis, promenadgrupper med mera
  • Medicinsk Yoga
  • Samtalsgrupper med olika arbetsrelaterade teman
  • Samarbeten med Vintervikens trädgård, Kristinehovs malmgård, kolonilotter med mera
  • ”Prova på Platser” upparbetade samarbeten med arbetsgivare inom olika branscher där deltagare tillsammans med personal från Misa kan komma och prova på arbete
  • Programmering
  • Speltestning
Mer om vad respektive enhet har för aktiviteter kan du läsa på respektive enhets hemsida via denna länk. Kontakta oss

Filmer om Misas dagliga verksamhet

Misas dagliga verksamhet
Misa IT 2022
Misa Konst och Grafik

Några korta vi vill dela med oss av…

Anpassad gymnasieskola och feriejobb
Vi har länge stöttat elever som går i anpassad gymnasieskola. Både under och efter skolgången. Min kollega Towe Malmström jobbar särskilt med samverkan mot den anpassade gymnasieskolan så kontakta gärna henne vid särskilda frågor och funderingar. På senare år har vi även stöttat massor av ungdomar via tjänsten feriejobb i Stockholms stad. Förra året fullföljde ca 60 ungdomar sin 3 veckor långa anställning under sommaren. Vi har fått förmånen att stötta ungdomar i sin första kontakt med arbetslivet även i år, vilket vi såklart glada och stolta över.
Deltagarundersökning
För oss är det viktigt att deltagare trivs och känner att det är delaktiga i sin dagliga verksamhet. Vi har i den senaste brukarenkäten som görs nationellt kunnat konstatera att arbetet vi gör påverkar deltagare positivt. Några resultat utifrån Brukarundersökning 2022
  • Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din DV? Totalt Misa 89%, Nationellt 75 %
  • Vet du vem du ska prata md om något är dåligt på din DV? Totalt Misa 96%, Nationellt 88 %

Vill du veta mer kontakta mig gärna!

Victor 375x439px

Viktor Jöhnk

Affärsområdeschef LSS

Beställa material

Behöver ni ha broschyrer till er arbetsplats, skriv in adress och antal broschyrer i meddelande.