Här syns vi under våren 2023!

2023-01-17

IMG 4362
Våren 2023 kommer vara fylld med många konferenser och seminarium. För att sprida information om de frågor vi arbetar med är Misa och våra systerföretag delaktiga vid flera tillfällen som utställare eller som talare.

Mässkalendarium

26-27 Januari - UngaVuxna-dagarna, Stockholm. Misa Ung tillsammans med MellanMålet Rehab är utställare.

27 Januari - Leverantörsmässa Arbetsförmedlingen i Skåne. Misa AMT i Skåne är utställare.

10 Februari - HR-dagen, Uppsala. Compleo tillsammans med Misa Uppsala är utställare samt så föreläser Compleo.

15 Februari - Seminarium i riksdagen tillsammans med Almega. Wiljagruppen modererar.

17 Februari - "Från metodsnack till verkstad", digitalt Misa Kompetens är arrangörer för konferensen.

15 Mars - HVB-dagen, Stockholm. Misa Ung är utställare samt föreläser tillsammans med Evin Cetin.

16 Mars - LSS-dagen, Stockholm. Misa LSS har flera verksamheter representerade på plats

Uppdatering med event sker löpande.