Misa utvecklar sin dagliga verksamhet!

2022-03-14 • Funktionsnedsättning

T5x2kvkrynhvnr2lupyx
Misa är kända för arbetslivsinriktad daglig verksamhet. Nu tar Misa ytterligare steg för att stärka den inriktningen genom två nya yrkesinriktade dagliga verksamheter. Sedan ett antal år har Misa arbetat med IT och konst och grafik som en kompletterande del av sin verksamhet. Nu tar Misa steget fullt ut och startat två nya valbara dagliga verksamheter med tydlig yrkesinriktning. 

Misa är kända för arbetslivsinriktad daglig verksamhet. Nu tar Misa ytterligare steg för att stärka den inriktningen genom två nya yrkesinriktade dagliga verksamheter. Sedan ett antal år har Misa arbetat med IT och konst och grafik som en kompletterande del av sin verksamhet. Nu tar Misa steget fullt ut och startat två nya valbara dagliga verksamheter med tydlig yrkesinriktning.


-Vi ser att behovet blir större och större av daglig verksamhet som möter deltagarnas intresse och tankar kring yrkesval. Därför har vi valt att göra våra inriktningar på IT och konst och grafik till egna valbara dagliga verksamheter i Stockholmsområdet. Säger Viktor Jöhnk, Affärsområdeschef för LSS daglig verksamhet på Misa.

- Det blir en positiv utveckling för våra deltagare. På Misa IT har vi många samarbeten med olika företag inom IT samt att vi håller kurser med professionella lärare. På Misa Konst och Grafik är vi i en mycket inspirerande miljö där vi delar lokal och samarbetar med Grafikskolan. I båda verksamheterna blir det en naturlig stegförflyttning där du kan bygga upp din kunskap, praktisera den, för att sedan ta ett nästa steg i form av studier eller arbete, fortsätter Viktor Jöhnk.

Misa IT och Misa Konst och Grafik finns nu som valbara enheter för LSS daglig verksamhet i Stockholmsområdet. Misa IT har nya lokaler i Alvik och Misa Konst och Grafik finns i Skärholmen

För mer information kontakta:

Viktor Jöhnk Affärsområdeschef Misa AB
08-515 161 23, [email protected]
Katarina Andreasson Enhetschef Misa IT
08 - 515 161 3, [email protected]
Lisa Jönsson Verksamhetsansvarig Misa Konst och Grafik
08 – 515 161 94, [email protected]