Misa Göteborg bjuder in till föreläsningsdag 6 maj

2014-04-14 • Föreläsningar/seminarium

MISA INBJUDER TILL FÖRELÄSNINGSDAG 6 MAJVI KAN GEMENSAMT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRPERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR ATTKOMMA UT I ARBETE. KL 9-15.30 PÅ QUALITY HOTEL WINN INNEHÅLL: - STORY TELLING Martin och Sosso berättar om hur en funktionsnedsättning påverkar ens liv. -FÖRDELARNA MED SUPPORTED EMPLOYMENT MårtenBjurströmer / Robert Cimera berättar om de ekonomiska grunderna ochfördelarna med Supported Employment. -UTMANINGAR FÖR ARBETSGIVARE Arbetsgivare berättar om att ge alla en chans och utmaningar ur dennes perspektiv.-_WORKSHOP Workshop kring hur vi kan få en öppnare arbetsmarknad i Göteborgsregionen.-GEMENSAM DIALOG Dialog med företagare och politiker i Göteborg. FÖR MER INFORMATON: 031-380 99 00 eller [email protected] ANMÄLAN: Klicka här PRIS: 150 kr ink. Lunch + fika VÄLKOMNA TILL EN SPÄNNANDE DAG!! Utskriftvänlig inbjudan