Misa expanderar, öppnar en ny enhet i Skärholmen!

2011-02-17 • Nyheter

Vi bedriver en individuellt utformad och arbetsinriktad
daglig verksamhet för dig med inlärningssvårigheter och/eller utvecklings-
störning. Vi jobbar med att stödja dig som vill finnas på den öppna arbetsmarknaden.
Misa Skärholmen Ekholmsvägen 34
127 43 Skärholmen
08 -515 16 111