Föreläsningsdag i Göteborg 8 oktober

2015-08-17 • Föreläsningar/seminarium

Misa Göteborg bjuder in till en eftermiddag med intressanta föreläsningar om övergången mellan skola och arbetsliv! Åren efter att man slutar skolan finns många unga med funktionsnedsättning som hamnar i utanförskap och isolering. Hur kan vi stötta fler att bli delaktiga både i skolan och i arbetslivet?

13.00 - Introduktion och varmt välkomna! 13.20 - Arbete och funktionshinder - ett forskningsperspektiv Magnus Tideman, Professor i Handikappvetenskap vid högskolan i Halmstad. Forskning om möjligheter och hinder för etablering på arbetsmarknaden för personer med olika typer av funktionsnedsättning, med särskilt fokus på långsiktiga effekter av Supported employment och vad som händer efter man slutat särskolan? 14.50 - Fika 15.15 - Att vända på eländet - Madelein Larsson Wollnik Med en bakgrund av gravt missbruk och destruktiva förhållanden vill Madelein förmedla hopp om att det går att vända på eländet även när det ser som mörkast ut. Madelein har själv ADHD med autistiska drag. Hon är numera sexbarnsmamman som arbetar aktivt med att öka kunskapen om NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - både på jobbet och ideellt inom föreningen Attention. 16.45 - 17.00 Summering och avrundning

PDFInbjudan till Föreläsning den 8 oktober

Kostnad 125 kr ink fika Anmälan görs via bifogad länk >>