Besök från Samhallutredningen hos Misa

2024-05-30 • Arbetsmarknadsfrågor

Samhallutredningen besöker Misa 27 maj 2024
Måndag den 27:e maj hade vi celebert besök från Samhallutredningen på Misa IT i Alvik. Malin Danielsson är utsedd av regeringen till särskild utredare för att se över Samhall. Malin är funktionsrättspolitisk talesperson för Liberalerna och till vardags riksdagsledamot. Tillsammans med Jonas Pålsson och Henrik Elmefur från utredningens sekretariat, besökte de Misa IT i Alvik.

Måndag den 27:e maj hade vi celebert besök från Samhallutredningen på Misa IT i Alvik.

Malin Danielsson är utsedd av regeringen till särskild utredare för att se över Samhall. Malin är funktionsrättspolitisk talesperson för Liberalerna och till vardags riksdagsledamot. Tillsammans med Jonas Pålsson och Henrik Elmefur från utredningens sekretariat, besökte de Misa för att ta del av vår verksamhet och hur vi jobbar med att stötta personer till arbete.

Utredningen tillsattes i januari och ska bland annat se över om Samhall når rätt målgrupp och att de erbjuds meningsfulla och utvecklande arbeten.

Unikt för Misa är det starka metodarbetet med Supported Employment, där vi helt utgår från den enskilde deltagarens vilja och önskemål.

Våra deltagare som är berättigade till daglig verksamhet har fått den insatsen för att de bedöms sakna arbetsförmåga och står alltså långt från arbetsmarknaden. Inom Misa vet vi att det finns många som vill och kan jobba, bara de får rätt stöd. Årligen så får runt tio procent av Misas deltagare en anställning och dessutom oftast utan lönebidrag.

En viktig faktor för att arbetsgivare vill anställa, tror vi är det stöd som vi ger till själva arbetsplatsen. Varje deltagare är unik, men varje arbetsplats är också unik och här behövs den individuella utgångspunkten i varje enskilt fall för att skapa en hållbar arbetssituation.

Här finns mer information om Samhallutredningen: Regeringen tillsätter en utredning av Samhall - Regeringen.se

För mer information kontakta:
Mikael Klein, verksamhetsutvecklingsansvarig, WiljaGruppen
070-480 71 66, [email protected]

Misa ingår i WiljaGruppen som är en koncern med bolagen Misa Kompetens, Compleo, MellanMålet Rehab och Left is Right. Tillsammans bidrar vi till mångfald och inkludering på arbetsmarknaden och i samhället.