"Arbetshindrade deltar i arbetslivet med rätt stöd"

2005-03-14 • Arbetsmarknad

1 mars 2005 "Arbetshindrade deltar i arbetslivet med rätt stöd" Märit Jacobsson har arbetat på Misa i fem år som arbetskonsulent och menar att uppfattningen att alla människor kan utvecklas är en del av hennes drivkraft. Läs hela artikel från Järvajournalen