Se alla enheter Skriv ut text Skriv ut med bilder

Misa Katarina

Misa Katarina är en daglig verksamhet för dig som vill prova på att vara ute på på den öppna arbetsmarknaden. Vi vänder oss till dig  med inlärningssvårigheter och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans med dig fokuserar vi på att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor, sedan stöttar vi dig att använda och utveckla dem på en arbetsplats som passar dig.

Personalgrupp 6 kvinnor och en man

Nalvia, Cajsa, Lisa, Ulrika, Nuuhr, Elisabeth, Sussie. (Frånvarande: Said)

Kontaktuppgifter

Kapellgränd 3, BV, 116 25 Stockholm

TEL: 08 - 739 04 70

E-POST: katarina@misa.se

ENHETSCHEF: Elisabeth Hagberg

TEL: 08 - 515 161 83

E-POST: förnamn.efternamn@misa.se

Vi jobbar tillsammans

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.

Du styr, vi stöttar

Vi har inga ”färdiga” lösningar utan utformar vårt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. Det här arbetssättet kallar vi för ISA, Individuellt Stöd i Arbete. Stödet kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan till exempel handla om att utveckla tydliga instruktioner som förenklar dina arbetsuppgifter, eller vara ett socialt stöd som hjälper dig att fungera i kontakten med arbetskamraterna. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att det ska fungera för dig på din arbetsplats.

Supported Employment och IPS

Vi arbetar utifrån väl beprövade metoder som Supported Employment och IPS, (Individual Placement and Support). IPS är den metod Socialstyrelsen rekommenderar vid psykisk ohälsa. Den innebär bland annat ett nära samarbete med psykiatrin och en snabbare process till arbete. Vi arbetar individuellt men kan även erbjuda kompletterande verksamhet i mindre grupp.

Kurser och aktiviteter

För dig som vill göra något tillsamman med andra som går på Misa så anordnar vi aktiviteter och kurser. Vill du gå på någon av aktiviteterna prata med din arbetskonsulent/ arbetshandledare. Utbudet av aktiviteter kan variera utifrån behov som finns. Vissa aktiviteter är på Misa Kista och vissa på Misa Katarina och du är välkommen på alla aktiviteter.
Aktuella aktiviteter är:
SET (Social emotionell training), KRAFTKÄLLA, Jobbkollen, Bloggstuga,
Tjejgrupp, Öppen torsdag, Fredagsträning samt Drop-in fika.

Vår personal

För att spegla arbetsmarknaden har vi en heterogen arbetsgrupp; här arbetar bl.a. studie-och yrkesvägledare, socionomer, personalvetare, pedagoger och personer med bred yrkeserfarenhet från olika branscher. Allt för att kunna stödja dig på bästa sätt och utefter dina förutsättningar. Vår största kompetens finns i arbetet med att identifiera kunskaper, kompetenser och erfarenheter för att sedan matcha dem mot lämplig arbetsplats. Vi har många års erfarenhet av att stödja personer med kognitiva arbetshinder.

Verkar det här intressant? Hör av dig!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan arbeta tillsammans. Då kan vi också boka tid för ett studiebesök hos oss om du vill.

Vill du veta vad som händer på vår enhet kan du följa oss på instagram @misa_katarina

Vägbeskrivning

Tunnelbana till Medborgarplatsen eller Slussen.

bakgrund