Öppenvård- Behandling med inriktning Sysselsättning

På Misa Ung jobbar vi utifrån ett individuellt utformat program, som ska förhindra utanförskap och istället skapa resursstarka nätverk. Syftet med våra insatser är ett hållbart inträde i vuxenlivet. Vi har lång erfarenhet av att ge stöd till barn och unga med funktionsvariationer, psykosocialproblematik, missbruk, kriminalitetsproblematik eller andra som vill bryta en destruktiv livssituation.

Flicka ledsen och bakom tre tjejer som skrattar
Denna insats riktar sig till ungdomar i åldern 15-20 år i Stockholms kommun. Vi gör ett individuellt utformat behandlingsprogram där vi erbjuder ett antal olika insatser beroende på behov och önskemål. Det är indelat i följande tre områden:
Aktiverande insatser, Vägledande insatser och Behandlande insatser.
Läs mer om dessa nedan.

Kontaktperson Ida Thorell

Tele: 08 - 515 161 80

Mail: [email protected]

Aktiverande insatser

Sysselsättning enligt Supported Employment

Supported Employment (SE) är en evidensbaserad metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att de man ger stöd enligt SE ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden utifrån sina försättningar och önskemål. En arbetsplats som tillvaratar den enskildes motivation och starka sidor. Vi samarbetar med ett stort antal arbetsgivare inom alla branscher och matchar till den arbetsplats ungdomen har ett intresse av. Ett urval av arbetsplatser vi samarbetar med just nu; Footlocker, Burger King, Gina Tricot, Telenor, Cateringfabriken, Riddermark Bil, Hannahemmet mfl. I vårt arbetsgivarregister har vi ca 800 arbetsplatser som vi har arbetat tillsammans med vid tidigare tillfällen.

Studier enligt Supported Education

Supported Education är en framgångsrik metod som hjälper personer med funktionsvariationer som vill studera att genomföra sina studier genom ett individuellt utformat upplägg beroende av behov. Det kan vara stöd inom olika utbildningsnivåer, från grundskola till högskola. Senaste forskningen visar goda resultat varpå Supported Education förmodligen kommer att bli evidensbaserad som metod när mer forskning har genomförts på området.

Studiecirklar/kurser/kortare utbildningar enligt önskemål.

Ex körkortsteori, truckförare utbildning, yoga, språk, photoshop, in Design, starta eget kurs, datakurs, bokföring mfl.

Förändringsprogram

Vår samarbetspartner, Process Kedjan erbjuder ett omfattande och beprövat program över tio-tolv sammankomster som behandlar flera olika delar av kriminalitet och missbruk. Det är fokus på konsekvenser med föreläsningarna från bland annat polis, läkare och brottsoffer. Genom det väl sammansatta programmet ska ungdomarna ges möjlighet att se sanningen om sig själva och om missbruket och kriminaliteten, hur både man själv och ens omgivning drabbas. Dessutom ges stöd till att skapa en positiv bild av samhället och man får utveckla sina sociala färdigheter.

Vägledande insatser

Studie & yrkesvägledning

En studie & yrkesvägledare använder olika verktyg i samtalet för att hjälpa sin klient att fatta välunderbyggda beslut. Man arbetar utifrån tre områden; Självkännedom, kunskap om alternativen, och förmågan att fatta beslut. En SYV har bred kunskap om utbildning och arbetsmarknad

Arbetsterapeutisk vägledning

Arbetsterapeuten stöttar sina klienter att utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Det kan handla om att hitta strategier eller hjälpmedel (både kognitiva och fysiska) som kan underlätta i vardagen, i skolan och på arbetsplatsen.

Behandlande insatser

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem.

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Kroppsinriktad terapi

Kroppsinriktad terapi är en behandlingsform med fysiska rörelser och kommunikation som kan användas inom många olika områden men är speciellt framgångsrik för olika typer av ätstörningar, identitetsproblem och psykosomatiska symptom.

Interpersonell psykoterapi, ITP

Interpersonell terapi, ITP, är en kortidsterapi som främst har utarbetats och använts vid depression. I Interpersonell terapi ligger fokus på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykisk ohälsa, men även hur psykiska problem påverkar relationerna till andra.

Utvärdering

Vi använder ett utvärderingsverktyg som förkortas FIT, feedback informated treatment. Med detta verktyg skattar deltagaren sitt mående och hur de upplever samarbetet med sin stödperson. Dvs fokuserar vi på rätt saker, om inte, hur kan vi förbättra vårt arbete för att det ska passa den individ vi stöttar?

Nedladdningsbar broschyr

Denna insats riktar sig till ungdomar i åldern 15-20 år i Stockholms kommun. Vi gör ett individuellt utformat behandlingsprogram där vi erbjuder ett antal olika insatser beroende på behov och
önskemål. Det är indelat i följande tre områden;
Aktiverande insatser, Vägledande insatser och Behandlande insatser.
Behandling med inriktning sysselsättning