Välkommen till vår dagliga verksamhet!

Vill du ha praktik, arbetsverksamhet eller en sysselsättning som passar dig?

Kom till oss om du har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta dig fram i arbetslivet. Vi jobbar tillsammans med dig för att hitta en lämplig arbetsplats. Hos oss finns inga ”färdiga” lösningar utan vi utformar ett individuellt stöd utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. På Misa arbetar vi med daglig verksamhet enligt LSS utifrån idén om att alla människor ska ges tillträde till det ordinarie arbetslivet utifrån sina egna möjligheter och resurser. 

Filmer om daglig verksamhet & MISA

Hur vi jobbar med daglig verksamhet enligt LSS

Vi hittar lämpliga arbetsplatser för sysselsättning, praktik, eller anställning på den öppna arbetsmarknaden. Misa arbetar enligt en trestegsmodell med kartläggning, praktik & arbete vilket beskrivs längre ner på denna sida.

Vad händer när du kommer till Misa

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.

Vill du veta mer eller komma på ett studiebesök så är du är välkommen att kontakta oss.

Misas Trestegsmodell

Trestegsmodellen beskriver vår arbetsprocess, hur vi arbetar tillsammans för att du ska komma rätt i arbetslivet. Det första steget handlar om att ta reda på vem du är och vad du vill. I det andra steget har du möjlighet att prova på en eller flera arbetsplatser. I det tredje steget har du en arbetsverksamhet eller anställning, beroende på vilket mål du har.

Kartläggning - Misas trestegsmodell

Vem är jag, vad vill jag

Vi lär känna dig och tar tillsammans reda på dina intressen, förmågor och mål för att kunna matcha dig mot rätt arbetsplats. Vii gör en genomförandeplan och skriver ner dina mål på kort och på lång sikt. Våra möten kan vara både i Misas lokaler och ute på stan.

Vilket arbete passar mig?

Tillsammans med dig hittar vi en praktikplats som matchar dig och dina förutsättningar. Du får möjlighet att besöka arbetsplatser och prova på en eller flera av dem genom praktik, vi har samarbete med arbetsgivare inom olika branscher både offentliga och privata. Misa stöttar och följer upp dina framsteg.

 

Du har nått ditt mål!

Du har nått ditt mål och deltar i arbetslivet. Din praktik har övergått till arbetsverksamhet eller anställning, ibland med fortsatt stöd av Misa.

  • Johanna har varit på Misa i 9 år och "Än blir ni inte av med mig" säger hon. Just nu är Johanna på ett hunddagis 3 dagar i veckan och hon beskriver sin arbetsplats som terapi. "Hundar är det bästa som finns!"

    Johanna, deltagare Misa Katarina

  • Jag praktiserar på Knuten i Sandsborg. En mötesplats för äldre på ett serviceboende. Där jobbar jag med "tipstolvan", jag tar bort och sätter upp lappar och hjälper till att rätta svaren, har sitt gympa med de äldre samt viker servetter och vattnar blommor.

    Cecilia, deltagare Misa Globen

  • Peter gillar sitt jobb och på vårdcentralen är man jättenöjda med Peters insats och säger att det är en win-win situation.

    Peter, deltagare Misa Liljeholmen

Våra kompetensområden

Autismspektra Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Döv/hörselskada Förvärvad hjärnskada Inlärningssvårigheter Kontakta oss