Daglig verksamhet enligt LSS

Vill du ha praktik, arbetsverksamhet eller en sysselsättning som passar dig?

Har du en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta dig fram i arbetslivet, då kan du kontakta oss.
Du får en egen arbetskonsulent som jobbar tillsammans med dig för att hitta en lämplig arbetsplats. Vi har inga ”färdiga” lösningar utan stödet utformas individuellt utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen. På Misa arbetar vi med daglig verksamhet enligt LSS utifrån idén om att alla människor ska ges tillträde till det ordinarie arbetslivet utifrån sina egna möjligheter och resurser. 

Vad händer när du kommer till Misa?

När du kommer till Misa får du en egen arbetskonsulent. Ni arbetar tillsammans med att lyfta fram dina kunskaper, resurser och starka sidor. Sen matchas du mot arbetsplatser och arbetsuppgifter som passar dig. Ni gör studiebesök på olika arbetsplatser och du kan prova att praktisera på en eller flera av dem. Om ditt mål är anställning blir det också vårt mål. Flera av dem vi arbetar med når anställning efter arbetspraktik. Andra vill ha en arbetsverksamhet eller daglig sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Vilka mål har du? Vi hjälper dig gärna att ta reda på det.

På Misa arbetar vi utifrån en Trestegsmodell som beskriver vår arbetsprocess, hur vi arbetar tillsammans för att du ska komma rätt i arbetslivet. Det första steget handlar om att ta reda på vem du är och vad du vill. I det andra steget har du möjlighet att prova på en eller flera arbetsplatser. I det tredje steget har du en arbetsverksamhet eller anställning, beroende på vilket mål du har.

Hur kan man få komma till Misa?

För att komma till Misa och få stöd via daglig verksamhet behöver du kontakta din LSS-handläggare i din kommun. I vissa kommuner är vi utförare enligt LoV då har du rätt att välja oss.

Vill du veta mer eller komma på ett studiebesök, är du är välkommen att kontakta oss.

Träffa några av de personer som får stöd av oss.

  • Johanna har varit på Misa i 9 år och "Än blir ni inte av med mig" säger hon. Just nu är Johanna på ett hunddagis 3 dagar i veckan och hon beskriver sin arbetsplats som terapi. "Hundar är det bästa som finns!"

    Johanna, deltagare Misa Katarina

  • Jag praktiserar på Knuten i Sandsborg. En mötesplats för äldre på ett serviceboende. Där jobbar jag med "tipstolvan", jag tar bort och sätter upp lappar och hjälper till att rätta svaren, har sitt gympa med de äldre samt viker servetter och vattnar blommor.

    Cecilia, deltagare Misa Globen

  • Peter gillar sitt jobb och på vårdcentralen är man jättenöjda med Peters insats och säger att det är en win-win situation.

    Peter, deltagare Misa Liljeholmen

Våra kompetensområden

AST Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Döv/hörselskada Förvärvad hjärnskada Inlärningssvårigheter Intellektuell funktionsnedsättning Kontakta oss